Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy www.czteryasy.pl należy do firmy – Cztery Asy sp z o. o. mieszczącej się pod adresem:

Cztery Asy sp. z o. o.
os. Na Stoku 51/65
25-437 Kielce
NIP: 6572911148
REGON: 260712526
KRS: 0000468446

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do produktów i usług zlecanych w Cztery Asy sp. z o. o. oraz sklepie internetowym www.czteryasy.pl

2. Procedura składania i realizacji zamówienia

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego, w sposób określony w niniejszym regulaminie. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego oraz wyrażenie zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., poz. 926 z późn. zm.).

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, który dostępny jest po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie Sklepu Internetoweg, dostępnym pod adresem internetowym www.czteryasy.pl
Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zamówieniem.

Zamówienia w Sklepie Internetowym składać można w każdym czasie.

Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików i wysłania formularza zamówienia do realizacji zamówienia przez Cztery Asy sp. z o. o.. Czas realizacji podajemy licząc tylko dni robocze. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 00:00-15:59, natomiast w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 16:00-23:59, dzień zerowy rozpoczyna się następnego dnia.
Celem rozpoczęcia procedury realizacji zlecenia należy: dla każdego zlecenia wybrać specyfikację, wgrać plik zawierający materiały do druku oraz dokonać płatności.

Terminy realizacji zleceń przypisane są poszczególnym rodzajom produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

3. Przygotowanie materiałów własnych do druku

Cztery Asy sp. z o. o. nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez klienta.

Cztery Asy sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez klienta materiałach, jak również za dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie sklepu www.czteryasy.pl, a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem. Tym samym zaakceptowanie przez Zamawiającego materiałów obarczonych błędami nie podlega reklamacji i podlega realizacji w zaakceptowanej przez Zamawiającego formie.

W przesłanym przez klienta pliku nie dokonujemy żadnych napraw i zmian. Plik jest drukowany w stanie jaki otrzymaliśmy od klienta.

Plik Proof nie służy do akceptacji kolorystycznej ani merytorycznej. Cztery Asy sp. z o. o. nie odpowiada za różnice wynikające między kolorystyką wyświetlanego Proofa na monitorze klienta, a wydrukowanym produktem.
Materiały przesłane do druku powinny być starannie przygotowane według specyfikacji zawartej na stronie www.czteryasy.pl

Cztery Asy sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne. Po zakończeniu realizacji zamówienia, pliki przesłane na serwer Sklepu Internetowego są automatycznie usuwane.

4. Forma płatności

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

– „przelewem” online – za pośrednictwem serwisu dotpay.pl.

– standardowym przelewem bankowym

Wszystkie zamówienia wysyłane są do klienta GRATIS.

5. Składanie reklamacji za przesyłki (dostawy kurierskie)

Reklamacja wniesiona po upływie 30 dnia od daty odbioru przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczenia.

Dostarczony towar winien być rozpakowany w obecności przewoźnika natychmiast po jego otrzymaniu.
W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej zabezpieczenia oraz dyspozycji Cztery Asy sp. z o. o. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy odnotować na dokumencie przewozowym oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika natychmiast po otrzymaniu towaru.

6. Zasady odpowiedzialności za zamówienie

Termin złożenia reklamacji upływa 30 dnia od dostarczenia Zamówienia.

Reklamacje winny być przesyłane e-mailowo na adres biuro@czteryasy.pl

Cztery Asy sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień obarczonych błędami, na skutek niewłaściwego, wadliwego przygotowania prac przez Zamawiającego, zarówno odnośnie treści, jak i jakości, jak również błędów w pracach zaakceptowanych przez Zamawiającego.