Wymagania odnośnie druku

Aby uniknąć utraty jakości, Twoje dane powinny zostać zapisane w rozdzielczości co najmniej 250 dpi w oryginalnej wielkości.
Logotypy, teksty i grafiki muszą zostać osadzone jako wektory (np. w pliku pdf) lub obrazy o rozdzielczości co najmniej 250 dpi, gdyż w innym przypadku zostaną wydrukowane nieostre lub widoczne będą piksele.
Należy unikać interpolacji („powiększania“) obrazów, gdyż bardzo rzadko prowadzi to do lepszych wyników przy wydruku z Twoich danych.

2 mm z każdej strony, chyba że w opisie produktu podano inaczej.
Zawsze sprawdzamy czy spad jest wystarczający, w przypadku gdy będzie on za mały lub zupełnie pominięty, skontaktujemy się z Tobą.
Podczas eksportowanie plików do formatu PDF w profesjonalnych programach graficznych istnieje możliwość umieszczenia różnych znaczników i znaków drukarskich. Prześlij nam projekt bez znaczników i znaków pomocniczych. Jeśli jednak nie można tego uniknąć, prosimy o wstawienie tylko znaczników cięcia.

Uwagi odnośnie spadów przy zamawiania katalogów lub broszur
Czcionki i ważne informacje, takie jak: logotypy, dane teleadresowe itd., które nie mogą zostać obcięte, należy umieścić co najmniej 5 mm od krawędzi formatu końcowego. Zrezygnuj także z wymyślnych białych lub kolorowych marginesów i obramowań lub zaprojektuj je na tyle daleko od brzegu, aby nie zostały obcięte. Uwzględnienie tych zaleceń już w fazie projektowania zalecamy przede wszystkim w przypadku małych formatów A6 i A5.
Podczas falcowania broszur z dużą ilością stron może dojść do tzw. efektu stopniowania (przesunięcia grzbietowego), czyli wypchnięcia środkowych stron na zewnątrz.
druckdaten bundzuwachs 472x222

W celu uniknięcia docięcia elementów znajdujących się blisko krawędzi papieru, takich jak: numery stron, linie i inne elementy, należy uwzględnić to przesunięcie już podczas przygotowywania danych do druku.

Przesunięcie grzbietowe obliczane jest wg następującego wzoru:

Liczba stron / 4 * gramatura papieru / 1000 = przesunięcie

Przykład dla 24 stron i papieru o gramaturze 135 g/m²:

24 stron / 4 * 135 g/m² / 1000 = 0,81 mm ≈ 0,8 mm

Dla 24 stron przesunięcie wynosi około 0,8 mm. Jeśli broszura będzie falcowana, to środkowe strony zostaną wypchnięte na zewnątrz o tą wartość. Gdy następnie broszura zostanie w tym miejscu docięta, wewnętrzne strony będą krótsze o 0,8 mm. Bardzo dobrze można to rozpoznać po odstępie numerów stron lub innych elementów na marginesie do krawędzi papieru.

Stosuj jednoznaczne nazwy, aby podkreślić zawartość plików, np. w przypadku druku katalogu 24-ro stronicowego, każdy kolejny plik z kolejną stroną nazywaj nurem strony, czyli strona 1 będzie się nazywała „katalog_str1”, strona 12 – „katalog_str12” itd.

Jeśli chcesz wydrukować ten sam motyw na obu stronach, oznacz to odpowiednio w nazwach plików. Jeśli nie będzie jednoznacznego oznaczenia, Twój motyw zostanie wydrukowany jednostronnie także przy zamówieniu kolor 4/4.
Dla oznaczenia broszur obowiązuje następująca konwencja w nazywaniu plików:
Jeśli chcesz przesłać pojedyncze pliki dla poszczególnych stron, nazwij je zgodnie z poniższym przykładem: np. „Broszura_01.pdf“, „Broszura_02.pdf“, itd. Okładka katalogu powinna być gotowa i impozycjonowana oraz oznaczona U1 (1 strona okładki lub tytuł) i U4 (4 strona okładki lub ostatnia strona zewnętrzna)

PDF
Przesyłaj projekt jako grafiki wektorowe z zakrzywionymi czcionkami. Oraz pamiętaj aby plik nie był zabezpieczony hasłem.
Przestrzegaj naszych Porad dotyczących tworzenia danych.

TIFF
Jeśli chcesz przygotować swoje dane do druku w pliku TIFF, przestrzegaj następujących punktów:
Każdą stronę przesyłaj w osobnym pliku TIFF. Jeżeli otrzymamy wielostronicowych plików TIFF, tylko pierwsza strona zostanie wydrukowana Wszystkie warstwy muszą zostać zredukowane do warstwy tła Kanały alfa zostaną pominięte W celu uzyskania dobrych jakościowo danych wyjściowych stosuj bezstratną kompresję, np. LZW

JPG
Podczas eksportu plików JPEG zwróć szczególną uwagę na rozdzielczość publikowanego projektu. Ustaw najwyższy możliwy poziom jakości i najniższą kompresję danych, aby uzyskać najlepsze jakościowo dane wyjściowe.

ZIP/RAR
Jeżeli chcesz nam przesłać za jednym razem kilka plików, możesz wysłać je w formie ZIP / RAR / 7ZIP. Pamiętaj jednak, aby pliki archiwum nie były zabezpieczone hasłem.
Otwarte pliki składowe
Otwarte pliki składowe oraz pliki wynikowe pakietu MS Office, Open Office itp. muszą zostać przekonwertowane do wymaganych formatów (PDF, TIFF, JPEG) i przesłane do nas ponownie. Nie drukujemy z otwartych plików!

PSD
Nie powinno być problemów z przetwarzaniem własnych plików programu Photoshop. Jednak pliki te ze względu na swoje funkcje związane z procesem projektowania (warstwy, ścieżki, maski, wykadrowane zdjęcia itp.) zajmują dużo więcej miejsca na dysku niż np. plik JPEG. Jeżeli masz taką możliwość prosimy o przesyłanie plików w postaci TIFF lub JPEG. Wysyłając nam takie właśnie pliki wyklucza się błędne wczytanie kroju czcionki.

CDR
Pliki zapisane w 16 wersjo CorelDraw nie będą stanowiły dla nas problemu. Jednak aby poprawnie otworzyć projekt w tym formacie musimy posiadać wszystkie używane w projekcie kroje czcionek. W przypadku stosowania niestandardowych krojów, projekt może wyglądać zupełnie inaczej niż w zamierzonej wersji. Między innymi z tego powodu prosimy o eksportowanie plików CDR do postaci JPEG lub TIFF i ich przesłanie.

Linie falcowania
Niestety nie mamy możliwości sprawdzenia Twoich danych do druku pod względem właściwego przyporządkowania pojedynczych stron względnie linii falcowania, ponieważ papier pod wpływem temperatury i wilgotności zmienia swoją powierzchnię co powoduje, że może zostać obcięty minimalnie obok planowanego miejsca. Co z kolej ciągnie za sobą konsekwencję złożenia ulotki minimalnie obok. Maksymalne przesunięcie wynosi 2 mm.

Kierunek włókna papieru
Podczas procesu druku nie możemy niestety zwracać uwagi na kierunek włókien. Może to skutkować tym, że podczas zaginania papier może delikatnie popękać.

Maksymalne nasycenie barw oblicza się z sumy poszczególnych kanałów barw:

Nasycenie barw = C + M + Y + K

Przykładowo ciemnobrązowa powierzchnia będzie miała następujące wartości:

80 % cyjan, 100 % magenta, 100 % żółty i 50 % czarny.

Wynika z tego następujące całkowite nasycenie barw:

80 % C + 100 % M + 100 % Y + 50 % K = 330 %

Ze względów technicznych (normy ISO) możliwe jest maksymalne całkowite nasycenie barw o wartości 330% dla papierów powlekanych i 300% dla papierów niepowlekanych. Proponujemy jednak niezależnie od papieru stosowanie maksymalnego nasycenia barw nieprzekraczającego wartość 300%.

Twoje projekty przesłane nam do druku muszą być utworzone w modelu przestrzeni barw CMYK, ponieważ jest to podstawa paleta barw w nowoczesnych drukarniach offsetowych.
Wszystkie projekt przesłane w kolorystyce innej niż CMYK zostaną automatycznie przekształcone. Może to skutkować zmianą kolorystyki całego zamówienia, ponieważ wiele kolorów RGB lub innych specjalnych (PANTONE) znajduje się poza modelem barw, który jest osiągany w druku offsetowym. Przy konwersji barw przypisane zostaną podobne kolory do wyjściowych, ale nie zawsze całkowicie identyczne.

Obraz na ekranie monitora
Obraz na ekranie monitora pokazywany jest w modelu RGB. Ponieważ każdy monitor może inaczej wyświetlać poszczególne kolory oraz są one różnie skalibrowane, wygląd produktu po wydruku może różnić się niż tego, który widzimy na monitorze.
Aby monitor prawidłowo oddawał kolory niezbędna jest profesjonalna kalibracja i profilowanie monitora przez firmę zajmującą się tym. Zalecamy stosowanie profili ICC, jeśli pozwala na to Twoje oprogramowanie. Profile te mają za zadanie symulować kolory druku offsetowego na Twoim monitorze i mogą zostać bezpłatnie pobrane ze strony European Color Initiative (www.eci.org).

Specjalne kolory
Kolory specjalne lub dodatkowe (spotowe) możliwe są wyłącznie na zamówienie specjalne. Ze względu na wysokie koszty zakupu dodatkowych kolorów koszt druku poszczególnych zamówień jest wyliczany indywidualnie.

Zapoznaj się również z zakładką SPADY. Format na którym powinien znajdować się gotowy projekt jest liczony ze wzoru:

format oczekiwany + 4 mm

np. jeżeli chcemy zamówić ulotki formatu A5. Format ten ma wymiary 148 mm x 210 mm, a więc projekt musi być zamknięty w wymiarach 152 mm x 214 mm.

Zwróć uwagę, aby linie w Twoim projekcie (także czcionki) nie były zbyt cienkie. Linia o grubości tylko 0,1 mm lub nasyceniu mniejszym niż 100% (CMYK) – w zależności od kąta lub przebiegu – może po wydrukowaniu nie być wyraźnie widoczna. Proponujemy używać linii nie mniejszych niż 0,1 mm.

Prosimy o zrozumienie, ale w naszym procesie druku nie możemy sprawdzać każdego projektu pod względem ortografii oraz składni.

W plikach PDF, CDR, PSD itp. wszystkie czcionki muszą zostać w pełni osadzone lub zakrzywione! W pojedynczych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do konwersji osadzonych czcionek na krzywe.